Thứ Sáu, 22 tháng 3, 2013

Nguồn gốc của tranh sơn dầu

Tranh sơn dầu - Một nhóm nhà khoa học có trụ sở tại Pháp mới đây đã công bố phát hiện của họ về những bức tranh sơn dầu đầu tiên của thế giới có nguồn gốc từ Afghanistan chứ không phải ở châu Âu.