Thứ Hai, 12 tháng 8, 2013

Tranh sơn dầu là gì

Tranh Sơn Dầu là thể loại tranh phổ biến nhất thế giới, nó được gọi
theo tên của chất liệu vẽ tranh có rất nhiều ưu việt đó là: Sơn Dầu. Loại
tranh vẽ bằng Sơn dầu đã bắt đầu xuất hiện từ các nền văn minh lâu đời
nhất như Địa Trung Hải, Hy Lạp, La Mã...